Design contest

DERDE PRIJS

ROB MINDERMAN EN CHRISTIAAN JANSEN (KUBIK), AMSTERDAM

REFLECTIE

Elke dag is het Binnenhof het decor van politieke ontwikkelingen. Elke dag maken mensen foto’s van het Binnenhof; als architectonisch monument, maar ook met zichzelf en anderen poserend voor de karakteristieke contouren. Den Haag verliest tijdens deze renovatie niet alleen een fysieke trekpleister, maar ook een icoon en wereldwijd gedeeld fotomoment. Een dergelijk grote ingreep biedt een unieke mogelijkheid om de betekenis van het Binnenhof in perspectief te plaatsen door juist de context in beeld le brengen. Hiermee wordt dit symbool van Den Haag van binnen naar buiten gebracht. Het rechtvaardigt een campagne die gedurende deze vijf jaren zowel visueel als inhoudelijk een podium biedt waarmee de karakteristieken van het Binnenhof en Den Haag op een andere manier worden beleefd.

Een moment van reflectie, waarin we het Binnenhof, Den Haag, zijn bewoners en bezoekers een spiegel voorhouden en de ogen naar buiten richten. Het moment van reflectie biedt zich letterlijk aan in de Hofvijver. Een groot spiegelend object vormt gedurende de renovatie een moderne vertaalslag van het iconische beeldmerk. De weerspiegeling in de vijver vestigt de aandacht op de omgeving en biedt een unieke fotogelegenheid met de stad als achtergrond. De foto’s worden gedeeld via social-media, waarmee het Binnenhof en de context automatisch een grote exposure krijgen. Het object biedt een platform voor evenementen als exposities en concerten, maar is ook de plek waar bezoekers zich kunnen laten informeren over de geschiedenis van het Binnenhof en voortgang van de renovatie. Middels een loopbrug kan men het object betreden.

Spiegelende dependances -in de vorm van integrerende objecten- worden verspreid door de stad. Deze worden direct in
verband gebracht met het object in de Hofvijver. Ze bieden een platform voor initiatieven uit alle facetten van de maatschappij. De spiegelende objecten fungeren altijd als fotomoment, maar kunnen ook informeren over de renovatie of over wat er te zien, te doen en te beleven is in de stad. Er kan informatie worden geprojecteerd op de directe omgeving als er rekening wordt gehouden met de plaatsing, bedrukking en het zonlicht. Hierdoor vormen de objecten een geheel
met hun context.

Het thema ‘Reflectie’ biedt vele mogelijkheden om niet alleen het Binnenhof, maar ook Den Haag meer betekenis te geven. In een fysieke vorm, met directe toepassingen op verschillende plekken in de stad, die letterlijk een ander beeld van Den Haag geven. Ook wordt Den Haag inhoudelijk, in een politieke, culturele en maatschappelijke context geplaatst. Dit op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau. Het verleden, het heden en de toekomst worden op een andere manier bekeken en beleefd. Spiegelende objecten in vele vormen en formaten (poster, etalage, billboard en decor) zijn daarbij altijd een (in)directe verwijzing naar het Binnenhof.

Gedurende de vijf jaren krijgt de thematiek steeds een andere invulling. Bespiegelingen als platform voor evenementen, tentoonstellingen en festivals, op scholen, in winkelcentra, openbare ruimtes en in culturele instellingen. Deze flexibiliteit en diversiteit is van groot belang om de houdbaarheid van het thema gedurende de vijf jaren te waarborgen. De spiegelende beeldtaal is een rode draad die telkens anders wordt ingevuld. Hoe vaker de spiegeldende objecten opduiken in Den Haag, hoe groter de herkenning. Hoe meer initiatieven gekoppeld worden aan dit thema, des te sterker het beeldmerk wordt.

Met de spiegelende symbolen, waarvan het grootste object in de hofvijver staat, wordt een moment van reflectie geboden aan de bezoekers. We reflecteren op de rol van het Binnenhof in de context van het heden, het verleden, de toekomst en de omgeving, in de breedste zin van het woord. We reflecteren op Den Haag op verschillende locaties en aan de hand van verschillende onderwerpen (van monumenten tot festivals en buurtverhalen).

JURY OORDEEL

De gedachte van een ‘iconisch’ vertrek vanaf de Hofvijver, waarna de spiegelende, veelvormige objecten de stad reflecteren op tal van verschillende locaties, maakt dat de omgeving van het Binnenhof op een sterke manier betrokken wordt en onderdeel uitmaakt van de attractiviteit van het concept en Den Haag in totaliteit. Daarbij komt dat de geprogrammeerde informatie over de geschiedenis en renovatie van het Binnenhof die de objecten kunnen verspreiden, beschouwt wordt als een waardevolle toevoeging. Het idee dat niet alleen de objecten onderdeel uitmaken van deze inzending, maar dat ook gedacht is over het aanbrengen van posters en billboards in spiegelvorm en leegstaande etalages van spiegels kunnen worden voorzien, maken Den Haag tot ‘stad van reflextie’. In de tijd biedt dat veel en uiteenlopende programmeerkansen, afgezien nog van de optie om allerlei evenementen aan te laten haken, dan wel gebruik te laten maken van ‘alles wat spiegelt’ in de stad. Juryoordeel samengevat: ‘een prachtig moment van bezinning in de stad, waarin het Den Haag van vandaag wordt gereflecteerd in een mooi contrast met de historie’.

> Download het volledige juryrapport

Wedstrijdsecretariaat
Binnenhof InsideOut!
Zwarte Mees 7
1423 NH Uithoorn
Nederland
info@binnenhofinsideout.nl

© InsideOut! / FABEREXPOSIZE