Design contest

TWEEDE PRIJS

NIELS VAN KATWIJK, JILL POSTMA, KELSEY HUIS IN ‘T VELD, CHANTAL VAN ROSSUM EN LOTTE DUVEKOT (HOGESCHOOL INHOLLAND), ROTTERDAM

BINNENSTEBUITENHOF GUIDE

Primaire doelgroep: scholieren van 8 tot en met 16 jaar. Maandag tot en met vrijdag komen er bussen vol met scholieren die een dag naar het Binnenhof gaan. Zij hebben geen behoefte aan een hele dag vol informatie. Voor deze groep is een leuk alternatief nodig dat ingezet kan worden tijdens de renovatie. De doelgroep leert beter spelenderwijs. Daarom wordt de 800 jaar geschiedenis van Den Haag tijdens een wandelroute door de binnenstad verteld. De persoonlijke gids neemt de gebruiker mee naar plekken waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen hebben invloed gehad op het ontstaan van Nederland zoals wij dat vandaag de dag kennen. De applicatie is gratis te downloaden en werkt door middel van gps, hierdoor wordt er geen data verbruikt. De app is uiteraard ook beschikbaar voor elke andere groep bezoekers van Den Haag die geïnteresseerd is.

De wandelroute is zo’n drie kilometer lang en loopt om het Binnenhof heen. Tijdens de wandeling krijgt de gebruiker push-berichten gestuurd wanneer men op een specifieke locatie staat. In de push-berichten staan verschillende vragen, interactieve opdrachten en weetjes. Door de juiste uitvoering van de opdracht kunnen er punten worden gescoord. Hierdoor kunnen de gebruikers de competitie met elkaar aangaan. Op de route zullen er verschillende fysieke contactpunten zijn.

De app bevat een plattegrond van de wandelroute. Op deze plattegrond staan pinpoints waardoor het voor de gebruiker duidelijk is waar hij naartoe moet lopen. Zodra de gebruiker op de juiste locatie is, ontvangt hij een pushbericht met een opdracht, informatie of een vraag. Een voorbeeld van een opdracht is dat de gebruiker op een bepaalde plek Mark Rutte moet ‘zoeken’ om met hem op de foto te gaan. Dit wordt gerealiseerd door middel van een filter, dit is te vergelijken met het concept van Snapchat. Een ander voorbeeld is het ‘vangen’ van geesten van belangrijke historische figuren. Zodra een geest is gevangen, vertelt deze wat zijn verhaal is en waarom hij belangrijk is geweest voor Nederland. Dit idee is te vergelijken met Pokémon GO. Voor de kinderen zonder smartphone kunnen iPads met de
applicatie uitgeleend worden.

De doelgroep scholieren komt veelal onder begeleiding. Om de aandacht van bezoekers buiten deze doelgroep te vestigen op de app wordt gebruik gemaakt van verplaatsbare megadoeken. Op deze doeken wordt de app aangeprezen als fantastische Binnenhof-belevenis.

Punt 1 (start): de route begint bij ProDemos. Het huis voor democratie en rechtstaat. Hier zullen een aantal ‘waar/ niet waar’ vragen worden gesteld waarmee de gebruiker zijn eerste punten kan verdienen. Tegenover het gebouw komt een megadoek te staan met activerende tekst voor het downloaden van de app.

Punt 2: de gebruiker wordt naar het monument van Willem Drees op de Hofplaats gestuurd. Bij het monument wordt kort wat verteld en vervolgens worden er vragen over Willem gesteld.

Punt 3 en 4: het volgende punt is Museum de Gevangenpoort en het standbeeld van Johan de Witt. Hier wordt de volgende vraag op het scherm getoond. Op de weg naar de Gevangenpoort, bij de gedenkzuil van het Buitenhof, passeert men het mooiste uitzicht van Den Haag. Hier is heel goed te zien hoe historie en moderniteit samengaan. De doelgroep kan hier kort rondlopen en foto’s maken van het uitzicht op de Hofvijver. Op het plein bij het standbeeld van Johan de Witt worden op verschillende plekken schandpalen ‘verstopt’. Met behulp van de camera van de telefoon kan de gebruiker op het scherm de palen vinden.

Punt 5: het huis van Johan de Witt. Wanneer de gebruiker met zijn telefoon door de camera kijkt, ziet hij een reconstructie van de manier waarop Johan uit zijn huis werd gelokt. Het blijft gecensureerd voor de jonge gebruikers. Wel is er veel ophef te zien.

Punt 6: de gebruiker loopt verder naar de Lange Voorhout. Dit is de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en de Raad van State tijdens de renovatie. Hier kan de gebruiker politici ‘vangen’ als een soort van Pokémon GO. Als de gebruiker er eentje heeft gevangen, wordt uitleg over die persoon gegeven. Bij welke partij zij horen en wat hun standpunten zijn.

Punt 7: we lopen door over de Lange Voorhout in de richting van Hotel des Indes. Op dit plein staan twee JOP-containers waar de 800 jaar geschiedenis van Den Haag wordt getoond. De gebruiker kan in de container rondlopen waar de geesten van belangrijke personen uit de Nederlandse geschiedenis vertellen. Geesten van Willem Barentsz, Michiel de Ruijter, Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot komen aan het woord. Zo komen de lagen politiek, recht en ontdekkingsreizen aan bod.

Punt 8: we lopen door naar de Lange Vijverberg. Hier kan de gebruiker op de foto met verschillende Tweede Kamerleden. Dit filter geeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf te kiezen met welk lid hij op de foto wil. Mark Rutte, of toch liever Geert Wilders?

Punt 9: we zijn nog steeds op de Lange Vijverberg. Vanaf hier heb je normaal gesproken een goed uitzicht op het Binnenhof. Omdat dat met de renovatie niet mogelijk is, wordt er een Photobooth neergezet. De gebruiker kan plaatsnemen in het hokje en om hem heen wordt de Tweede Kamer geprojecteerd, alsof hij er echt in zit!

Punt 10: nadat we eerder op de route al wat meer geleerd hebben over de Gevangenpoort en de gebroeders de Witt, loopt de gebruiker naar het Haags Historisch Museum. Hier liggen de vinger van Cornelis de Witt en de tong van Johan de Witt. Wanneer de gebruiker door zijn camera naar het museum kijkt, ziet hij een foto van deze lichaamsdelen van de gebroeders (met toestemming van het museum).

Punt 11: we lopen door naar het midden van het Plein. Daar waar het standbeeld van Willem van Oranje staat, de Vader des Vaderlands en medestichter van de 80-jarige oorlog. De gebruiker kan door de camera van zijn telefoon naar het standbeeld kijken en krijgt te zien wat Willem van Oranje voor ons land heeft betekend.

Punt 12: vanaf het Plein lopen we naar Lange Poten. Hier zijn het oude Ministerie van Justitie en Nieuwspoort gehuisvest. Perscentrum Nieuwspoort staat voor bescherming van het vrije woord. Het pers-, congres- en debatcentrum heeft persvrijheid en politieke relevantie op nummer één staan. Nieuwspoort heeft vaak live uitzendingen van debatten. Bij dit punt kan de gebruiker op een informatiebolletje klikken en een live debat bekijken, of wanneer het niet live is, het meest recente debat

Punt 13: de gebruiker loopt terug naar de Hofplaats. Hier staat een 45 meter lange, glad marmeren bank waarop artikel 1
van de Grondwet is geschreven. Het artikel formuleert het gelijkheidsbeginsel en het
discriminatieverbod.

Eindpunt: na de tour worden de gebruikers teruggeleid naar ProDemos, waar de tocht begonnen is. Hier staat een machine die het aantal punten dat de gebruiker gescoord heeft op een steentje drukt dat de deelnemer mee naar huis kan nemen. Wie heeft de hoogste score van de groep? De symboliek achter het steentje is dat de gebruiker een steentje bijdraagt aan het nieuwe Binnenhof.

JURY OORDEEL

Van de inzendingen die hun oorsprong vinden in ons digitale tijdperk, vindt de jury ‘BinnensteBuitenhof Guide’ de meest geslaagde. Hoewel er sterk ingezet wordt op een jonge doelgroep, is deze digitale tocht door de omgeving van het Binnenhof leuk, educatief en zo gewenst competitief en makkelijk aan te passen voor een oudere doelgroep. Zonder meer voorstelbaar dat het publiek hiervoor naar Den Haag komt, als we kijken naar hoeveel mensen de populariteit van een spel als Pokémon GO op de been brengt. De manier waarop educatie, historie en amusement, in evenwicht onderdeel zijn van het idee, is goed doordacht en aantrekkelijk. Het is een kijk-, doe- en speel-spel, gebaseerd op geschiedenis èn actualiteit. Dat alles met, en vanuit de telefoon van de bezoeker. En voor wie die niet bezit, wordt voorzien in leensysteem zodat niemand wordt uitgesloten. Deelnemers worden geleid door de stad en op verwachte en onverwachte momenten ‘stilgezet’ voor een digitaal kijkje in een gebouw, het beantwoorden van een vraag, het beluisteren van een uitleg of het nemen van een foto. In het kort: ‘wat voor meer inzendingen geldt, is zeker van toepassing op dit idee: het past prima in een combinatie van concepten die deze design contest heeft voortgebracht’.

> Download het volledige juryrapport

Wedstrijdsecretariaat
Binnenhof InsideOut!
Zwarte Mees 7
1423 NH Uithoorn
Nederland
info@binnenhofinsideout.nl

© InsideOut! / FABEREXPOSIZE