Design contest

TWEEDE PRIJS

MARGIT VAN SCHAIK EN JESPER BALTUSSEN (BALTUSSEN EN SCHAIK) EN MAX VAN DER WESTERLAKE (WERKZAAM BIJ RAPP+RAPP ARCHITECTEN) AMSTERDAM.

BINNENHOFSTEBUITEN

Vanaf het moment dat de verbouwing van het Binnenhof start, wordt aan de zware muren van gebakken klei en cement een extra ‘muur’ toegevoegd. De aloude vesting wordt omringd door een niéuwe vesting, van planken, schoren doeken en buizen. De langzame vergroeiing van de stad Den Haag met het Binnenhof – waar de stad zijn ontstaansrecht aan ontleent – wordt voor het eerst in de geschiedenis teruggedraaid.

Hoe zorgen we er nu voor dat het Binnenhof gedurende haar verbouwing vertegenwoordigd blijft in het nationaal geheugen? En hoe blijft het onderdeel van het Haagse stadsleven wanneer 800 jaar geschiedenis wordt gepauzeerd? Precies deze vijfeneenhalf jaar zijn een periode om stil te staan bij de roerige en rijke geschiedenis die het Binnenhof kenmerkt! In plaats van verhullen, is deze ‘pauze’ in de geschiedenis de uitgelezen kans om te onthullen: Binnenhofstebuiten is daarom zowel een visueel als een ruimtelijk concept, dat de titel van deze ontwerpwedstrijd heel letterlijk interpreteert. Uit de grote variëteit aan ruimtes die door de eeuwen heen zorgvuldig aan elkaar geknutseld zijn – een uniek kenmerk van het Binnenhof – wordt een selectie van fragmenten uitgesneden, die door de complete Haagse binnenstad worden verspreid. Waar men doorgaans hoofdzakelijk de buitenkant van het complex leert kennen, toont dit concept zo het Binnenhof in al zijn ruimtelijke kenmerken en facetten, juist doordat je niet meer aan de ruimtelijke restricties van dit kwetsbare historische gebouw vastzit.

De volgorde, duur en locatie van de fragmenten worden bepaald aan de hand van de ontstaanschronologie van het Binnenhof. Dit betekent dat we bij de start van de verbouwing een fragment van de Ridderzaal construeren en eindigen met het fragment van de Tweede Kamer. 800 jaar geschiedenis wordt zo letterlijk gecomprimeerd tot een tijdlijn van vijfeneenhalf jaar. De fragmenten, die elk een abstractie en daarmee representatie vormen van het originele Binnenhof, vormen het podium voor een brede agenda aan bestaande en nieuw geïnitieerde activiteiten. Daarbij is het de bedoeling dat deze bouwtechnische ontleding van het Binnenhof een aanzet vormt om de geschiedenis te vertellen. Op die manier wordt het complex letterlijk binnenstebuiten gekeerd: de ruimtes en gevels worden uit het complex getrokken en functioneren als decor voor films, toneelstukken, dansvoorstellingen, gedichten en bieden een startpunt voor commerciële activiteiten die de roemrijke geschiedenis aan de man brengen!

De fragmenten die de ruimtes en gevels van het Binnenhof letterlijk ‘naar buiten brengen’, staan als kubistische volumes in de openbare ruimte. De buitenzijde van de objecten is bewust wit zodat het als een onbeschreven blad verder ingevuld kan worden door kunstenaars, bewoners en stakeholders door middel van kunstwerken, projecties et cetera. De binnenzijde representeert bij wijze van doorsnede het interieur van het fragment. Waar de buitenkant van het object wit blijft, wordt de binnenkant van de snede bedekt met een hoogwaardige, stereoscopische afdruk van de wand/plafond-oppervlakken van de desbetreffende ruimte. Deze grafische techniek zorgt ervoor dat, wanneer bekeken door een 3D-bril, een levendig en driedimensionaal effect van de betreffende ruimte ontstaat. De objecten worden opgebouwd uit steigerconstructies van metaal en hout, waar zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant steigerdoek overheen wordt gespannen. Als prachtige, abstracte sculpturen steken de fragmenten fel af tegen de omgeving en bieden ze een mooie interieurervaring in de nagebootste ruimtes. De fragmenten worden over een groot gebied verspreid, op prominente binnenstedelijke locaties die zich zowel op kleine als grotere afstand van het Binnenhof bevinden.

Op hun aangewezen plek kunnen de fragmenten worden ingezet voor een grote variëteit aan activiteiten. Zo fungeert het fragment van een trappenhuis als uitzichtpunt, waarmee je over de steigers in het Binnenhof kan kijken. In het fragment van de Ridderzaal worden concerten georganiseerd, de Stadhouderspoort biedt plaats aan kleinschalige horecagelegenheden en het voormalige Huis aan de Bassecour dient als tramhalte. Door de objecten van binnenuit aan te lichten, fungeren ze ’s avonds als enorme lampionnen in de openbare ruimte. Naast deze nieuwe toevoegingen aan de stad wordt geprobeerd om ook relaties te leggen tussen de georganiseerde activiteiten en de manier waarop de fragmenten van het Binnenhof in de geschiedenis functioneerden. Zo werd de Ridderzaal lange tijd gebruikt door de Staatsloterij, werd er vuurwerk afgeschoten vanaf een opgericht eilandje in de Hofvijver en werd er adellijk gedanst in de balzaal van Willem V. Daarom zou bijvoorbeeld een toneelspel van een Haagse toneelvereniging over de moord op de gebroeders De Witt kunnen worden georganiseerd nabij het object van de Eerste Kamer, of een loterijtrekking gehouden worden in het fragment van de Ridderzaal.

In de inzending zijn acht fragmenten en hun samenhangende functie in aanzet ontworpen. De geschiedenis van het Binnenhof is echter lang en rijk genoeg om een groter aantal fragmenten en daarbij horende functies te selecteren. Het concept presenteert daarmee niet een definitief plan, maar een open kader, verder in te vullen met en door belanghebbende stakeholders. De ontwerpen zijn gebaseerd op een door de inzenders eerder uitgevoerd gedegen onderzoek naar de complete geschiedenis van de gebouwen op het Binnenhof, waaruit geput kan worden in een volgende fase. Van de gigantische paleizen ontworpen voor minister Thorbecke tot de politieke fratsen van Victor de Steurs, van het slopen van het Huygenshuis tot de historie-imitatie van Knuttel in het Ministerie van Algemene Zaken, en van het meermaals vervangen van het dak van de Ridderzaal tot de vele prijsvraaginzendingen voor de huidige Tweede Kamer: er is genoeg op het Binnenhof gebeurd waar het grotere publiek via dit concept meer over kan leren om zo de geschiedenis te vieren en actief her te beleven!

JURY OORDEEL

Hier is ‘Inside Out’ heel letterlijk genomen en dat levert een verrassende inzending op. Temeer daar het vertrekpunt de details zijn uit het interieur van verschillende ruimten op het Binnenhof. Die worden enorm vergroot en in een herkenbare vorm op prominente plekken in de stad geplaatst. De volumes van de objecten maken dat niemand eromheen kan, je wordt er toe aangetrokken. Overdag, maar ook in de avond, door de manier van aanlichten ontstaan een soort lampionnen die de omgeving verlichten. De inzending bestaat vooralsnog uit een achttal objecten die ook kunnen worden ingezet voor activiteiten, variërend van concerten, tot rustpunten met een fraai uitzicht. In de tijd kunnen bestaande objecten worden vervangen door nieuwe, of het aantal kan in totaliteit worden uitgebreid. Dit onderstreept de potentiële houdbaarheid van het concept gedurende de periode van renovatie. Teksten en QR-codes, waarachter gerichte informatie schuil gaat, zorgen voor een extra dimensie. Juryoordeel samengevat: ‘Binnenhofstebuiten is een aantrekkelijk en hedendaags creatief voorbeeld van wat je met geschiedenis kunt doen.’

> Download het volledige juryrapport

Wedstrijdsecretariaat
Binnenhof InsideOut!
Zwarte Mees 7
1423 NH Uithoorn
Nederland
info@binnenhofinsideout.nl

© InsideOut! / FABEREXPOSIZE